Ta dykkesertifikat

Hvis du har lyst til å dykke, trenger du et dykkesertifikat. Det arrangeres kurs hos de fleste dykkeskoler, og man kan velge mellom ulike kurs, etter behov. CMAS*, er et en-stjerners kurs der man lærer om apparatdykking i teori og praksis. Teoridelen i dette kurset tar rundt 20 timer, og omfatter fysikk, medisin, utstyrslære og hvordan man planlegger dykkingen.

Den praktiske delen starter med trening i et basseng, og avsluttes med minst 6 dykk med fullt utstyr i åpen sjø. Man slutter med en teoriprøve og praktiske prøver.

CMAS** er en videregående opplæring, der man videreutvikler kunnskapene. Fokuset er rettet mot økt sikkerhet, og forebygging og korrekt handling dersom det skjer ulykker. Man lærer om søk og søksmetoder, redning av meddykkere og dykking ned til 30 meter. Kurset omfatter omtrent 14 timer teori og 4 sjødykk.

CMAS*** er den høyeste udanningen innen vanlig sportsdykking. Man lærer dykkeledelse, avanserte dykkemetoder og dykking ned til 40 meter. Kurset omfatter også mørkedykking, vrakdykking og grottedykking.

PADI Open Water er et nybegynnerkurs som gir et dykkesertifikat som er gyldig i hele verden. PADI Advanced Open Water er en videreutdanning basert på grunnkurset, og passer for dem som ønsker å lære mer om dykking.