Dykking

Dykking kan utføres med forskjellig utstyr. Hobbydykkere bruker som regel et apparat som de har på ryggen. Dette gir større frihet enn dersom man er avhengig av lufttilførsel fra overflaten. Apparatdykking lar mennesker bevege seg i et miljø som er helt annerledes enn det man er vant til. Under havet finnes andre arter, fisk, sjødyr, vakre koraller og formasjoner. Vrakdykking er også en spennende hobby.

Man kan dykke både i saltvann og ferskvann. Undervannsfotografering gir nye opplevelser, og de som ønsker enda mer spenning, kan prøve huledykking eller isdykking. Da trenger man erfaring og gode sikkerhetsrutiner, ettersom man ikke kan gå rett opp til overflaten dersom noe skjer, slik man kan i åpent vann. Huledykking og isdykking gjøres ofte med tau, som markerer raskeste vei til overflaten.

Norske dykkere utdannes av dykkeskoler, og sertifiseres gjennom PADI eller Norsk Dykkeforbund (NDF).  I tillegg til hobbydykkere, finnes det også mange yrkesdykkere. Norske yrkesdykkere får utdanningen sin ved Statens dykkeskole i Bergen.

Selv man bare vil dykke på hobbybasis, trenger man et dykkesertifikat. Det er viktig å lære hvordan utstyret brukes, og forstå farene. Dykkere må vite hva som kan skje, og hvordan de skal forhindre uhell. Sikkerheten skal alltid være førsteprioritet.

Norge har mange fine dykkeområder, både langs kysten, i fjordene og i huler og grotter. Mange nordmenn og utlendinger drar på dykkeferie i Norge. Stadig flere ønsker også å dykke i varmere strøk når de er på ferie. Et dykkesertifikat gjelder som regel i hele verden, og åpner slike muligheter.